Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
17.07.2020 WIW-AD.272.61.2020 Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
14.07.2020 WIW-AD.272.77.2020 Dostawa pipet Pasteura dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
08.07.2020 WIW-AD.272.78.2020 Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
02.07.2020 WIW-AD.272.75.2020 Dostawa standardów i wzorców do HPLC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
01.07.2020 WIW-AD.272.76.2020 Dostawa kolumn do chromatografów GC i HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.06.2020 WIW-AD.272.74.2020 Dostawa antygenów i surowic do aglutynacji płytowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
24.06.2020 WIW-AD.272.70.2020 Dostawa szczepów wzorcowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
22.06.2020 WIW-AD.272.71.2020 Dostawa wskaźników do sterylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
22.06.2020 WIW-AD.272.73.2020 Dostawa zestawów do hodowli drobnoustrojów w zmodyfikowanej atmosferze dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
22.06.2020 WIW-AD.272.72.2020 Dostawa insertów i wialek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
do góry