Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
18.08.2022 WIW-AD.272.31.2022 Modernizacja węzła cieplnego w budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Roboty budowlane tryb podstawowy
12.08.2022 WIW-AD.272.26.2022 Dostawa materiałów zużywalnych do badań dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
10.08.2022 WIW-AD.272.28.2022 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
05.08.2022 WIW-AD.272.24.2022 Dostawa różnych materiałów i wyposażenia metalowego oraz plastikowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
21.07.2022 WIW-AD.272.32.2022 Dostawa przełączników sieciowych, serwerów oraz urządzeń do zdalnego zarządzania komputerem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Dostawy tryb podstawowy
11.07.2022 WIW-AD.272.25.2022 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.07.2022 WIW-AD.272.23.2022 Dostawa materiałów zużywalnych do sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.07.2022 WIW-AD.272.29.2022 Modernizacja instalacji zasilania elektrycznego w zakresie zasilania gwarantowanego budynków laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Roboty budowlane tryb podstawowy
06.07.2022 WIW-AD.272.27.2022 Modernizacja elewacji i pomieszczeń w budynkach na posesji Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Roboty budowlane tryb podstawowy
28.06.2022 WIW-AD.272.16.2022 Dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
do góry