Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
25.04.2022 WIW-AD.272.12.2022 Dostawa materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
01.04.2022 WIW-AD.272.5.2022 Dostawa odczynników laboratoryjnych, testów diagnostycznych oraz produktów z tworzyw sztucznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
23.03.2022 WIW-AD.272.10.2022 Dostawa testów i zestawów diagnostycznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
22.03.2022 WIW-AD.272.9.2022 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE bydła oraz TSE owiec i kóz wraz z akcesoriami oraz wynajem i serwisowanie sprzętu umożliwiającego wykonanie ww. badań dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
21.03.2022 WIW-AD.272.11.2022 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
21.03.2022 WIW-AD.272.7.2022 Dostawa pożywek, płytek odciskowych i testów Elisa do diagnostyki choroby niebieskiego języka dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
09.03.2022 WIW-AD.272.4.2022 Dostawa odczynników laboratoryjnych, zestawów diagnostycznych oraz ez, głaszczek i łyżeczek miarowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
23.02.2022 WIW-AD.272.3.2022 Dostawa koniugatów do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
15.02.2022 WIW-AD.272.2.2022 Dostawa próbek referencyjnych i kalibracyjnych, wzorców kalibracyjnych, testów, podłoży różnych do badań mleka surowego oraz odczynników i pożywek do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
22.11.2021 WIW-AD.272.42.2021 Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie do samochodów będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy tryb podstawowy
do góry