Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
19.05.2021 WIW-AD.272.16.2021 Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
30.04.2021 WIW-AD.272.10.2021 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
30.04.2021 WIW-AD.272.7.2021 Dostawa koniugatów, odczynników chemicznych i laboratoryjnych, buforów i wzorców dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.04.2021 WIW-AD.272.9.2021 Dostawa testów i zestawów diagnostycznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
08.04.2021 WIW-AD.272.5.2021 Dostawa zestawów do diagnostyki choroby Aujeszkyego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
08.04.2021 WIW-AD.272.8.2021 Dostawa odczynników dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
08.04.2021 WIW-AD.272.3.2021 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE bydła oraz TSE owiec i kóz wraz z akcesoriami oraz wynajem i serwisowanie sprzętu umożliwiającego wykonanie w/w badań dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.11.2020 WIW-AD.272.98.2020 Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie do samochodów będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Dostawy przetarg nieograniczony
19.11.2020 WIW-AD.272.99.2020 Dostawa końcówek do stacji pipetującej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
05.11.2020 WIW-AD.272.97.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
do góry