Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
26.03.2020 WIW-AD.272.35.2020 Dostawa pojemników do utylizacji odpadów o pojemności 30 dm³ i 60 dm³ dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.03.2020 WIW-AD.272.33.2020 Dostawa butelek do hodowli komórkowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.03.2020 WIW-AD.272.34.2020 Dostawa surowic referencyjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
24.03.2020 WIW-AD.272.31.2020 Dostawa koniugautu do metody IF do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.w Dostawy przetarg nieograniczony
23.03.2020 WIW-AD.272.32.2020 Dostawa torebek do homogenizatora dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
20.03.2020 WIW-AD.272.18.2020 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
19.03.2020 WIW-AD.272.29.2020 Dostawa odczynników do diagnostyki brucelozy dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
19.03.2020 WIW-AD.272.30.2020 Dostawa koniugatu do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
16.03.2020 WIW-AD.272.27.2020 Dostawa szybkiego testu sensoryczny do wykrywania pozostałości β-laktamów, Dihydrostreptomycyny, Streptomycyny, Chloramfenikolu i Tetracyklin w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
16.03.2020 WIW-AD.272.23.2020 Dostawa odczynników i pożywek do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
do góry