Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
31.03.2023 WIW-AD.272.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
30.03.2023 WIW-AD.272.13.2023 Dostawa pipet Pasteura, ez, głaszczek, łyżek miarowych itp. oraz kriobanków i krioprobówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
24.03.2023 WIW-AD.272.10.2023 Dostawa odczynników, pożywek oraz surowic dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
21.03.2023 WIW-AD.272.8.2023 Dostawa zestawów diagnostycznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
16.03.2023 WIW-AD.272.7.2023 Dostawa butelek do hodowli komórkowej, mikropłytek i taśmy do zaklejania oraz płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
14.03.2023 WIW-AD.272.3.2023 Dostawa płytek odciskowych, podłoży i pożywek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
14.03.2023 WIW-AD.272.9.2023 Dostawa testów oraz zestawów diagnostycznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
13.03.2023 WIW-AD.272.5.2023 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE bydła oraz TSE owiec i kóz wraz z akcesoriami oraz wynajem i serwisowanie sprzętu umożliwiającego wykonanie ww. badań dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
09.03.2023 WIW-AD.272.4.2023 Dostawa testów ELISA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
08.03.2023 WIW-AD.272.2.2023 Dostawa koniugatów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. tryb podstawowy
do góry