Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
02.11.2022 WIW-AD.272.49.2022 Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie do samochodów będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy tryb podstawowy
12.10.2022 WIW-AD.272.47.2022 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach oraz Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
03.10.2022 WIW-AD.272.45.2022 Dostawa materiałów zużywalnych do spektrometru oraz chromatografów gazowych i cieczowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
03.10.2022 WIW-AD.272.42.2022 Dostawa kolumn do chromatografów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
30.09.2022 WIW-AD.272.46.2022 Dostawa i montaż termocyklera do Real-Time PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
23.09.2022 WIW-AD.272.41.2022 Dostawa komputerów przenośnych oraz zestawów komputerowych stacjonarnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy tryb podstawowy
15.09.2022 WIW-AD.272.40.2022 Dostawa środków odkażających i środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
14.09.2022 WIW-AD.272.33.2022 Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
06.09.2022 WIW-AD.272.37.2022 Dostawa odczynników chemicznych do HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
19.08.2022 WIW-AD.272.34.2022 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
do góry