Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
19.05.2022 WIW-AD.272.18.2022 Dostawa testów diagnostycznych ELISA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
11.05.2022 WIW-AD.272.15.2022 Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
29.04.2022 WIW-AD.272.14.2022 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
25.04.2022 WIW-AD.272.13.2022 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.04.2022 WIW-AD.272.12.2022 Dostawa materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
01.04.2022 WIW-AD.272.5.2022 Dostawa odczynników laboratoryjnych, testów diagnostycznych oraz produktów z tworzyw sztucznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
23.03.2022 WIW-AD.272.10.2022 Dostawa testów i zestawów diagnostycznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
22.03.2022 WIW-AD.272.9.2022 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE bydła oraz TSE owiec i kóz wraz z akcesoriami oraz wynajem i serwisowanie sprzętu umożliwiającego wykonanie ww. badań dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
21.03.2022 WIW-AD.272.11.2022 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
21.03.2022 WIW-AD.272.7.2022 Dostawa pożywek, płytek odciskowych i testów Elisa do diagnostyki choroby niebieskiego języka dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
do góry