Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
21.07.2021 WIW-AD.272.23.2021 Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
09.07.2021 WIW-AD.272.17.2021 Dostawa surowic, wskaźników do sterylizacji i kontroli, koniugatu do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.06.2021 WIW-AD.272.15.2021 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
23.06.2021 WIW-AD.272.19.2021 Dostawa testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
28.05.2021 WIW-AD.272.13.2021 Dostawa końcówek do pipet i filtrów ochronnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.05.2021 WIW-AD.272.18.2021 Dostawa odczynników do aparatów firmy Bentley dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
19.05.2021 WIW-AD.272.16.2021 Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
30.04.2021 WIW-AD.272.10.2021 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
30.04.2021 WIW-AD.272.7.2021 Dostawa koniugatów, odczynników chemicznych i laboratoryjnych, buforów i wzorców dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.04.2021 WIW-AD.272.9.2021 Dostawa testów i zestawów diagnostycznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
do góry