Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
23.09.2022 WIW-AD.272.41.2022 Dostawa komputerów przenośnych oraz zestawów komputerowych stacjonarnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy tryb podstawowy
15.09.2022 WIW-AD.272.40.2022 Dostawa środków odkażających i środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
14.09.2022 WIW-AD.272.33.2022 Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
06.09.2022 WIW-AD.272.37.2022 Dostawa odczynników chemicznych do HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
19.08.2022 WIW-AD.272.34.2022 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
18.08.2022 WIW-AD.272.31.2022 Modernizacja węzła cieplnego w budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Roboty budowlane tryb podstawowy
12.08.2022 WIW-AD.272.26.2022 Dostawa materiałów zużywalnych do badań dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
10.08.2022 WIW-AD.272.28.2022 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
05.08.2022 WIW-AD.272.24.2022 Dostawa różnych materiałów i wyposażenia metalowego oraz plastikowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy tryb podstawowy
21.07.2022 WIW-AD.272.32.2022 Dostawa przełączników sieciowych, serwerów oraz urządzeń do zdalnego zarządzania komputerem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Dostawy tryb podstawowy
do góry