Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
25.11.2020 WIW-AD.272.98.2020 Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie do samochodów będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Dostawy przetarg nieograniczony
19.11.2020 WIW-AD.272.99.2020 Dostawa końcówek do stacji pipetującej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
05.11.2020 WIW-AD.272.97.2020 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
09.10.2020 WIW-AD.272.95.2020 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych i chemicznych od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oraz jego Oddziałów Terenowych w Siedlcach i Ostrołęce. Usługi przetarg nieograniczony
06.10.2020 WIW-AD.272.94.2020 Dostawa testów ELISA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
15.09.2020 WIW-AD.272.93.2020 Dostawa chłodziarek laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
14.09.2020 WIW-AD.272.92.2020 Dostawa standardów i wzorców do HPLC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.09.2020 WIW-AD.272.88.2020 Dostawa końcówek do pipet automatycznych, pipet Pasteura, probówek i statywów, probówek do homogenizacji, końcówek jednorazowych do pipet automatycznych, końcówek jednorazowych do stacji pipetującej oraz końcówek do systemu automatycznego EVO 100 dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
08.09.2020 WIW-AD.272.85.2020 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Pakiet nr 1 - Materiały zużywalne do chromatografów gazowych GC i GC/MS QQQ Agilent Technologies, chromatografów cieczowych Agilent Technologies HPLC i LC/MS QQQ.Pakiet nr 2 - Materiały zużywalne do spektrometrów mas QTRAP 5500 firmy AB Sciex. Dostawy przetarg nieograniczony
31.08.2020 WIW-AD.272.91.2020 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych i chemicznych od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oraz jego Oddziałów Terenowych w Siedlcach i Ostrołęce. Usługi przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

do góry