Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
06.09.2021 WIW-AD.272.28.2021 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
06.09.2021 WIW-AD.272.26.2021 Dostawa standardów i wzorców oraz odczynników chemicznych i kolumienek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
23.08.2021 WIW-AD.272.22.2021 Dostawa chusteczek bibułowych, ligniny, czyściwa i innych produktów z tworzyw sztucznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
20.08.2021 WIW-AD.272.27.2021 Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej - jednorazowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
06.08.2021 WIW-AD.272.24.2021 Dostawa materiałów odniesienia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
03.08.2021 WIW-AD.272.21.2021 Dostawa materiałów zużywalnych, testów oraz materiałów odniesienia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
21.07.2021 WIW-AD.272.23.2021 Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
09.07.2021 WIW-AD.272.17.2021 Dostawa surowic, wskaźników do sterylizacji i kontroli, koniugatu do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.06.2021 WIW-AD.272.15.2021 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
23.06.2021 WIW-AD.272.19.2021 Dostawa testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy tryb podstawowy
do góry