Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
19.06.2020 WIW-AD.272.68.2020 Dostawa ez, głaszczek, łyżek miarowych, wymazówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
19.06.2020 WIW-AD.272.69.2020 Dostawa kriobanków i krioprobówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
15.06.2020 WIW-AD.272.67.2020 Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
04.06.2020 WIW-AD.272.54.2020 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
04.06.2020 WIW-AD.272.66.2020 Dostawa materiałów odniesienia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.05.2020 WIW-AD.272.65.2020 Dostawa insertów i wialek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
25.05.2020 WIW-AD.272.64.2020 Dostawa zestawów do hodowli drobnoustrojów w zmodyfikowanej atmosferze dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
22.05.2020 WIW-AD.272.62.2020 Dostawa testów do identyfikacji Salmonella dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
22.05.2020 WIW-AD.272.63.2020 Dostawa pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
22.05.2020 WIW-AD.272.58.2020 Dostawa Quechersów do GC/MS i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
do góry