Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2018, 16:25

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
15.02.2018 WIW-AD.272.16.2018 Dostawa próbek referencyjnych i kalibracyjnych do badań mleka surowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.02.2018 WIW-AD.272.11.2018 Dostawa odczynników do diagnostyki brucelozy metodą OKAP dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.02.2018 WIW-AD.272.9.2018 Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów chemicznych od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oraz jego Oddziału Terenowego w Siedlcach. Usługi przetarg nieograniczony
12.02.2018 WIW-AD.272.10.2018 Dostawa różnych materiałów i wyposażenia plastikowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.02.2018 WIW-AD.272.8.2018 Dostawa testów ELISA do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnego w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.02.2018 WIW-AD.272.7.2018 Dostawa pożywki gotowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. przetarg nieograniczony
29.01.2018 WIW-AD.272.4.2018 Dostawa koniugatów do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
29.01.2018 WIW-AD.272.5.2018 Dostawa pożywek i odczynników do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnego w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
29.01.2018 WIW-AD.272.6.2018 Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnego w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.01.2018 WIW-AD.272.3.2018 Dostawa immunoenzymatycznych testów (ELISA) do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi choroby niebieskiego języka (BTV) w surowicy krwi bydła, owiec i kóz dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL