Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 17.11.2017, 16:02

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
11.08.2017 WIW-AD.272.71.2017 Dostawa insertów i vialek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.08.2017 WIW-AD.272.72.2017 Dostawa pojemników do utylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.08.2017 WIW-AD.272.69.2017 Dostawa zestawów walidacyjnych do sprawdzenia poprawności aparatu ETIMAX 3000 firmy DiaSorin dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
11.08.2017 WIW-AD.272.68.2017 Dostawa środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
01.08.2017 WIW-AD.272.65.2017 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz do przeprowadzenia 16100 oznaczeń wraz z akcesoriami i użyczeniem sprzętu umożliwiającym ich wykonanie dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
24.07.2017 WIW-AD.272.67.2017 Dostawa antygenów i surowic do aglutynacji płytowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.07.2017 WIW-AD.272.66.2017 Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.07.2017 WIW-AD.272.64.2017 Dostawa wzorców metali do ASA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
04.07.2017 WIW-AD.272.63.2017 Dostawa środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
04.07.2017 WIW-AD.272.62.2017 Dostawa szczepów wzorcowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

©2003-2017 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL