Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
26.04.2019 WIW-AD.272.20.2019 Dostawa zestawów, odczynników do izolacji i kalibracji w metodzie wykrywania DNA metodą PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
26.04.2019 WIW-AD.272.21.2019 Dostawa materiałów różnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.04.2019 WIW-AD.272.19.2019 Dostawa surowic dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
16.04.2019 WIW-AD.272.16.2019 Dostawa zestawów do automatycznej izolacji DNA wirusa ASF dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.04.2019 WIW-AD.272.18.2019 Dostawa pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.04.2019 WIW-AD.272.17.2019 Dostawa odczynników do diagnostyki brucelozy metodą OA, OWD dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
02.04.2019 WIW-AD.272.14.2019 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony
29.03.2019 WIW-AD.272.13.2019 Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
29.03.2019 WIW-AD.272.15.2019 Dostawa testów, roztworów i wzorców do przygotowywania zawiesiny bakterii do analizatora VITEK 2 firmy bioMérieux oraz testów do wykrywania enterotoksyn gronkowcowych w żywności przy pomocy aparatu mini VIDAS firmy bioMérieux dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
27.03.2019 WIW-AD.272.10.2019 Dostawa testów ELISA do badań serologicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

do góry