Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 18.01.2018, 10:38

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
01.09.2017 WIW-AD.272.77.2017 Dostawa pipet Pasteura, ez, głaszczek, łyżeczek oraz wymazówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
30.08.2017 WIW-AD.272.76.2017 Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
30.08.2017 WIW-AD.272.73.2017 Dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
29.08.2017 WIW-AD.272.75.2017 Dostawa kriobanków, krioprobówek i probówek Eppendorf do PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
29.08.2017 WIW-AD.272.74.2017 Dostawa materiałów odniesienia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
16.08.2017 WIW-AD.272.70.2017 Dostawa zestawów QuEChERS do oczyszczania oznaczonych pestycydów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.08.2017 WIW-AD.272.71.2017 Dostawa insertów i vialek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.08.2017 WIW-AD.272.72.2017 Dostawa pojemników do utylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.08.2017 WIW-AD.272.69.2017 Dostawa zestawów walidacyjnych do sprawdzenia poprawności aparatu ETIMAX 3000 firmy DiaSorin dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
11.08.2017 WIW-AD.272.68.2017 Dostawa środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL