Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
12.03.2020 WIW-AD.272.22.2020 Dostawa pojemników do utylizacji odpadów o pojemności 30 dm³ i 60 dm³ dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.03.2020 WIW-AD.272.21.2020 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów weterynaryjnych od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oraz jego Oddziałów Terenowych w Siedlcach i Ostrołęce. Usługi przetarg nieograniczony
25.02.2020 WIW-AD.272.17.2020 Dostawa odczynników do diagnostyki brucelozy metodą OKAP dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.02.2020 WIW-AD.272.20.2020 Dostawa wzorców i próbek do badań międzylaboratoryjnych mleka surowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.02.2020 WIW-AD.272.15.2020 Dostawa podłoża chromogennego do identyfikacji Listeria monocytogenes (RAPID) dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.02.2020 WIW-AD.272.19.2020 Dostawa wzorców kalibracyjnych do oznaczania punktu zamarzania w mleku i testów do wykrywania antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
21.02.2020 WIW-AD.272.10.2020 Dostawa materiałów zużywalnych do urządzeń firmy Bentley dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.02.2020 WIW-AD.272.14.2020 Dostawa płytek odciskowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
17.02.2020 WIW-AD.272.13.2020 Dostawa testów ELISA do diagnostyki EBB dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
17.02.2020 WIW-AD.272.12.2020 Dostawa testów ELISA do diagnostyki PRRS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

do góry