Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 18.01.2018, 10:38

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
17.11.2017 WIW-AD.272.112.2017 Dostawa szczepów wzorcowych Paenibacillus larvae genotyp ERIC I – IV dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
15.11.2017 WIW-AD.272.91.2017 Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
14.11.2017 WIW-AD.272.106.2017 Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie do samochodów będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Dostawy przetarg nieograniczony
13.11.2017 WIW-AD.272.107.2017 Dostawa standardów i wzorców do GC, HPLC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
09.11.2017 WIW-AD.272.105.2017 Dostawa i montaż termocyklera z wyposażeniem dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
08.11.2017 WIW-AD.272.103.2017 Dostawa pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
08.11.2017 WIW-AD.272.104.2017 Dostawa odczynników chemicznych do HPLC, GC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
07.11.2017 WIW-AD.272.102.2017 Dostawa i montaż mieszadła magnetycznego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.11.2017 WIW-AD.272.101.2017 Dostawa materiałów różnych plastikowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
31.10.2017 WIW-AD.272.100.2017 Dostawa materiałów do systemów oczyszczania wody Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony

©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL