Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
20.03.2020 WIW-AD.272.18.2020 Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
19.03.2020 WIW-AD.272.29.2020 Dostawa odczynników do diagnostyki brucelozy dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
19.03.2020 WIW-AD.272.30.2020 Dostawa koniugatu do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
16.03.2020 WIW-AD.272.27.2020 Dostawa szybkiego testu sensoryczny do wykrywania pozostałości β-laktamów, Dihydrostreptomycyny, Streptomycyny, Chloramfenikolu i Tetracyklin w mleku dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
16.03.2020 WIW-AD.272.23.2020 Dostawa odczynników i pożywek do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
16.03.2020 WIW-AD.272.25.2020 Dostawa odczynników do diagnostyki brucelozy metodą OKAP dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
16.03.2020 WIW-AD.272.28.2020 Dostawa insertów i wialek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.03.2020 WIW-AD.272.26.2020 Dostawa koniugatu do diagnostyki wścieklizny - MN dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.03.2020 WIW-AD.272.16.2020 Dostawa zestawów oraz testów do wykrywania i izolacji wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.03.2020 WIW-AD.272.24.2020 Dostawa plazmy króliczej oraz zawiesiny przetrwalników Bacillus subtilis BGA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

do góry