Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 18.01.2018, 10:38

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
01.08.2017 WIW-AD.272.65.2017 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz do przeprowadzenia 16100 oznaczeń wraz z akcesoriami i użyczeniem sprzętu umożliwiającym ich wykonanie dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
24.07.2017 WIW-AD.272.67.2017 Dostawa antygenów i surowic do aglutynacji płytowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.07.2017 WIW-AD.272.66.2017 Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
24.07.2017 WIW-AD.272.64.2017 Dostawa wzorców metali do ASA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
04.07.2017 WIW-AD.272.63.2017 Dostawa środków do zmywarek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
04.07.2017 WIW-AD.272.62.2017 Dostawa szczepów wzorcowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
28.06.2017 WIW-AD.272.58.2017 Dostawa pożywek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
28.06.2017 WIW-AD.272.61.2017 Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.06.2017 WIW-AD.272.60.2017 Dostawa podłoża gotowego chromogennego do identyfikacji Listeria monocytogenes dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.06.2017 WIW-AD.272.59.2017 Dostawa koniugatów do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL