Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 17.11.2017, 16:02

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
28.06.2017 WIW-AD.272.58.2017 Dostawa pożywek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
28.06.2017 WIW-AD.272.61.2017 Dostawa buforów i wzorców pH dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.06.2017 WIW-AD.272.60.2017 Dostawa podłoża gotowego chromogennego do identyfikacji Listeria monocytogenes dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
27.06.2017 WIW-AD.272.59.2017 Dostawa koniugatów do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
08.06.2017 WIW-AD.272.57.2017 Dostawa wzorców metali do ASA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.06.2017 WIW-AD.272.55.2017 Dostawa surowic do diagnostyki Salmonella dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
06.06.2017 WIW-AD.272.56.2017 Dostawa pojemników do utylizacji dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
02.06.2017 WIW-AD.272.52.2017 Dostawa kolumienek do oczyszczania próbek analitycznych metodą ekstrakcji do fazy stałej w systemie BAKER SPE (ang. Solid Phase Extraction) dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
02.06.2017 WIW-AD.272.53.2017 Dostawa pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
02.06.2017 WIW-AD.272.54.2017 Dostawa środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

©2003-2017 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL