Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 17.11.2017, 16:02

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
07.09.2017 WIW-AD.272.81.2017 Dostawa odzieży ochronnej jednorazowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
07.09.2017 WIW-AD.272.80.2017 Dostawa testów Real Time PCR do wykrywania DNA Salmonella Spp. oraz DNA Listeria monocytogenes dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
06.09.2017 WIW-AD.272.79.2017 Dostawa odczynników chemicznych do HPLC, GC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
01.09.2017 WIW-AD.272.78.2017 Dostawa kolumn do GC i HPLC dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
01.09.2017 WIW-AD.272.77.2017 Dostawa pipet Pasteura, ez, głaszczek, łyżeczek oraz wymazówek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
30.08.2017 WIW-AD.272.76.2017 Dostawa szkła laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
30.08.2017 WIW-AD.272.73.2017 Dostawa końcówek do pipet dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
29.08.2017 WIW-AD.272.75.2017 Dostawa kriobanków, krioprobówek i probówek Eppendorf do PCR dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
29.08.2017 WIW-AD.272.74.2017 Dostawa materiałów odniesienia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
16.08.2017 WIW-AD.272.70.2017 Dostawa zestawów QuEChERS do oczyszczania oznaczonych pestycydów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

©2003-2017 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL