Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 18.09.2017, 11:24

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
02.06.2017 WIW-AD.272.53.2017 Dostawa pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
02.06.2017 WIW-AD.272.54.2017 Dostawa środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
02.06.2017 WIW-AD.272.50.2017 Dostawa insertów i vialek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
02.06.2017 WIW-AD.272.51.2017 Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
23.05.2017 WIW-AD.272.45.2017 Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów chemicznych od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie oraz jego Oddziałów Terenowych w Siedlcach i Ostrołęce Usługi przetarg nieograniczony
23.05.2017 WIW-AD.272.46.2017 Dostawa i montaż gazów technicznych w butlach zamawiającego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
19.05.2017 WIW-AD.272.49.2017 Dostawa koniugatów do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
17.05.2017 WIW-AD.272.48.2017 Dostawa zestawów do hodowli drobnoustrojów w zmodyfikowanej atmosferze dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
17.05.2017 WIW-AD.272.47.2017 Dostawa pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.05.2017 WIW-AD.272.44.2017 Dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

©2003-2017 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL