Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.23.2021

tryb podstawowy

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl.

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jak niżej: d08d524a-164a-44b5-8cca-ee0cd391e543.

Nr ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00121498/01 z dnia 2021-07-21

Metadane

Data publikacji : 21.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Majewski Zespół ds. administracyjnycj, Dział ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry