Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa surowic, wskaźników do sterylizacji i kontroli, koniugatu do diagnostyki wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.17.2021

przetarg nieograniczony

Dostawy

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania: 5f3bdd5c-6ff7-4bc3-82a1-5d4fdbd1b7e0

Numer ogłoszenia: Dz.U./S S131 z dnia 09/07/2021 nr 345475-2021-PL

Metadane

Data publikacji : 09.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pośrednik

Opcje strony

do góry