Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa końcówek do pipet i filtrów ochronnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.13.2021

przetarg nieograniczony

Dostawy

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania: 6298c08d-5d3f-406f-880d-6495b7edc103

Numer ogłoszenia: 2021/S 102-266554

Metadane

Data publikacji : 28.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pośrednik

Opcje strony

do góry