Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa odczynników do aparatów firmy Bentley dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.18.2021

tryb podstawowy

Dostawy

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania: 3227b292-447f-4ca6-a5c8-1203f9d76746

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00066459/01

Metadane

Data publikacji : 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pośrednik

Opcje strony

do góry