Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

WIW-AD.272.10.2021

tryb podstawowy

Dostawy

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl.

Identyfikator postepowania: ocds-148610-4c5bd391-a8c2-11eb-911f-9ad5f74c2a25.

Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00044308/01

Metadane

Data publikacji : 30.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ignaciuk-Mazur zespół ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry