Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

WIW-AD.272.16.2021

tryb podstawowy

Dostawy

 

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl.

Identyfikator postepowania: ocds-148610-fd401663-b7a3-11eb-911f-9ad5f74c2a25.

Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00057020/01

Metadane

Data publikacji : 19.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ignaciuk-Mazur zespół ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry