Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa testów i zestawów diagnostycznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.9.2021

tryb podstawowy

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania: 275313b7-80b2-4052-8514-025b14eaf02b

Metadane

Data publikacji : 12.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Majewski Zespół ds. administracyjnycj, Dział ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry