Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa zestawów do diagnostyki choroby Aujeszkyego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

WIW-AD.272.5.2021

przetarg nieograniczony

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: 96cb121e-edba-4236-beb0-3574ec281872

Metadane

Data publikacji : 08.04.2021
Data modyfikacji : 08.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ignaciuk-Mazur zespół ds. administracyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Ignaciuk-Mazur

Opcje strony

do góry