Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

https://bip.wiw.mazowsze.pl/wiw/zamowienia-publiczne-1/16718,Sukcesywna-dostawa-paliw-plynnych-poprzez-tankowanie-do-samochodow-bedacych-w-dy.html
2023-03-31, 21:41

Sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie do samochodów będących w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.

WIW-AD.272.49.2022

tryb podstawowy

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: 73e043fd-34b3-4c9a-92de-5996f04090c1

Metadane

Data publikacji : 02.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Majewski Zespół ds. administracyjnycj, Dział ds. administracyjnych

Opcje strony