Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa materiałów zużywalnych do spektrometru oraz chromatografów gazowych i cieczowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.45.2022

przetarg nieograniczony

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: aff3ec6e-84b3-4910-930f-b3f4a8ddde6d

Metadane

Data publikacji : 03.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ignaciuk-Mazur zespół ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry