Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

WIW-AD.272.33.2022

tryb podstawowy

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: 50ede493-be5a-45e1-a67d-b86660d1e26a

Metadane

Data publikacji : 14.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Majewski Zespół ds. administracyjnycj, Dział ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry