Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

https://bip.wiw.mazowsze.pl/wiw/zamowienia-publiczne-1/16294,Dostawa-sprzetu-laboratoryjnego-dla-Zakladu-Higieny-Weterynaryjnej-w-Warszawie.html
2023-02-09, 00:38

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.34.2022

tryb podstawowy

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: 68f4d448-5fdb-4aef-9b23-97e9b2055ece

Metadane

Data publikacji : 19.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Majewski Zespół ds. administracyjnycj, Dział ds. administracyjnych

Opcje strony