Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Modernizacja węzła cieplnego w budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

WIW-AD.272.31.2022

tryb podstawowy

Roboty budowlane

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: 032e02cf-c681-4e2d-a437-7df05564fb8e

Metadane

Data publikacji : 18.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Majewski Zespół ds. administracyjnycj, Dział ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry