Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa materiałów zużywalnych do badań dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.26.2022

przetarg nieograniczony

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: 7f69ab62-d431-4290-b566-f866ece5b9d8.

Metadane

Data publikacji : 12.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ignaciuk-Mazur zespół ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry