Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

WIW-AD.272.28.2022

tryb podstawowy

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: bfce919e-0bdc-458e-a664-a579084a3b01

Metadane

Data publikacji : 10.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ignaciuk-Mazur zespół ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry