Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa różnych materiałów i wyposażenia metalowego oraz plastikowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

WIW-AD.272.24.2022

tryb podstawowy

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: 0cf56feb-3c2a-4d85-8815-cec9ca2e36ff

Metadane

Data publikacji : 05.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ignaciuk-Mazur zespół ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry