Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa przełączników sieciowych, serwerów oraz urządzeń do zdalnego zarządzania komputerem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

WIW-AD.272.32.2022

tryb podstawowy

Dostawy

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
 
Identyfikator postępowania: 41b8a145-58b8-4441-a274-d29024c826bf

Metadane

Data publikacji : 21.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Majewski Zespół ds. administracyjnycj, Dział ds. administracyjnych

Opcje strony

do góry