Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.15.2021

przetarg nieograniczony

Dostawy

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania: c25da886-73ea-468a-a05f-3fd370e3098e

Numer ogłoszenia: 2021/S 121-317989

Metadane

Data publikacji : 25.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pośrednik

Opcje strony

do góry