Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

https://bip.wiw.mazowsze.pl/wiw/zamowienia-publiczne-1/13589,Dostawa-koniugatow-odczynnikow-chemicznych-i-laboratoryjnych-buforow-i-wzorcow-d.html
2021-10-28, 22:30

Dostawa koniugatów, odczynników chemicznych i laboratoryjnych, buforów i wzorców dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.7.2021

przetarg nieograniczony

Dostawy

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania: 15334017-d357-4f7a-a47c-9b6fcbd98c8a

Numer ogłoszenia: 2021/S 084-214166

Metadane

Data publikacji : 30.04.2021
Data modyfikacji : 30.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pośrednik
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pośrednik

Opcje strony