Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE bydła oraz TSE owiec i kóz wraz z akcesoriami oraz wynajem i serwisowanie sprzętu umożliwiającego wykonanie w/w badań dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

WIW-AD.272.3.2021

przetarg nieograniczony

Dostawy

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania: 632f0411-dc31-4e7f-b129-3ddfc2e29751

Metadane

Data publikacji : 08.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pośrednik

Opcje strony

do góry