Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Dariusz Nurzyński 30.11.2011
Data Redaktor Akcja Zmiana
25.10.2017 13:31 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 47 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 29 sierpnia 2017 uchylające zarządzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynariii
04.07.2017 09:45 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 27 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 28 czerwca 2017 zmieniające zarządzenie nr 9 z dnia 21 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia zakładów do odbywania praktyk wymaganych przy wyznaczaniu do wykonywania czynności przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.
04.07.2017 09:24 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 26 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 czerwca 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
04.07.2017 09:24 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 25 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 czerwca 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
04.07.2017 09:23 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 24 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 czerwca 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
04.07.2017 09:22 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 23 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
26.06.2017 11:26 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 22 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 13 czerwca 2017 zmieniające zarządzenia nr 19 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej.
26.06.2017 11:24 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 21 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 01 czerwca 2017 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego.
26.06.2017 11:22 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 09 maja 2017 w sprawie powołania Komisji do ustalenia wartości składników mienia ruchomego.
01.06.2017 16:04 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 19 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 05 maja 2017 w sprawie powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej.
08.05.2017 13:24 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 18 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 13 kwietnia 2017 w sprawie niszczenia pieczęci służbowych nieużywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
08.05.2017 13:21 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 17 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
08.05.2017 13:19 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 15 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 28 marca 2017 w sprawie określenia liczby i zakresu przedziałów punktowych oraz tabeli płac
08.05.2017 13:19 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 16 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej
08.05.2017 13:16 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 15 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27 marca 2017 w sprawie określenia liczby i zakresu przedziałów punktowych oraz tabeli płac
08.05.2017 13:14 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 13 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27 marca 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów stanowisk pracy niebędących stanowiskiem w służbie cywilnej oraz w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
08.05.2017 13:14 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 14 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27 marca 2017 uchylające zarządzenie MWLW
08.05.2017 13:12 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 13 MAzowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27 marca 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów stanowisk pracy niebędących stanowiskiem w służbie cywilnej oraz w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
08.05.2017 13:10 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 13 MAzowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27 marca 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów stanowisk pracy niebędących stanowiskiem w służbie cywilnej oraz w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
10.04.2017 16:17 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 12 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 marca 2017 r. uchylające zarządzenia MWLW
10.04.2017 16:16 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 11 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznej
10.04.2017 16:15 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds monitoringu pozostałości oraz ds. dioksyn
10.04.2017 16:14 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 9 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 marca 2017 r.W sprawie wyznaczenia zakładów do odbywania praktyk wymaganych przy wyznaczaniu do wykonywania czynności przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej
10.04.2017 16:13 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
10.04.2017 16:12 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 7 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 9 marca 2017 r. uchylające zarządzenia Mzowieckiego Wjewódzkiego Lekarza Weterynarii
10.04.2017 16:10 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury organizowania i odbywania staży oraz praktyk studenckich w Wojewózkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlach"
10.04.2017 15:37 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zakładowego Zespołu Reagowania
10.04.2017 15:37 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 4 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zakładowego Zespołu Reagowania
10.04.2017 15:36 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
10.04.2017 15:26 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 4 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
10.04.2017 15:24 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 4 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawiew sprawie powołania Komisji Przetargowej
10.04.2017 15:22 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego
10.04.2017 15:16 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie określenia sposobu klasyfikowania i ewidencjonowania planu wydatków jak i wykonania wydatków w budżecie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
10.04.2017 15:15 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie określenia sposobu klasyfikowania i ewidencjonowania planu wydatków jak i wykonania wydatków w budżecie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
27.02.2014 10:23 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 7 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 10 lutego 2014 r.
27.02.2014 10:23 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 22 stycznia 2014 r.
27.02.2014 10:22 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 13 stycznia 2014 r.
27.02.2014 10:22 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 4 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 13 stycznia 2014 r.
27.02.2014 10:21 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 13 stycznia 2014 r.
27.02.2014 10:21 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 7 stycznia 2014 r.
27.02.2014 10:20 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2014 r.
09.01.2014 08:58 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 15 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 listopada 2013 r.
09.01.2014 08:58 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 14 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 października 2013 r.
09.01.2014 08:57 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 13 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 października 2013 r.
09.01.2014 08:56 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 12 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 września 2013r.
09.01.2014 08:56 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 11 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 września 2013r.
09.01.2014 08:55 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 03 września 2013 r.
10.07.2013 08:48 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 09 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 8 lipca 2013r.
10.07.2013 08:48 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 08 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 5 lipca 2013r.
19.06.2013 08:48 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 07 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27 maja 2013r.
19.06.2013 08:46 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 06 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 maja 2013r.
19.06.2013 08:44 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 05 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 18 kwietnia 2013r.
17.04.2013 15:19 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 04 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 10 kwietnia 2013r.
17.04.2013 15:19 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 03 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 marca 2013r.
17.04.2013 15:18 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 04 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej
17.04.2013 15:17 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 03 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 marca 2013r. w sprawie niszczenia pieczęci służbowych nieużywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
17.01.2013 14:29 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2013
03.01.2013 16:17 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2013
07.12.2012 10:26 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 16 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 2012
30.11.2012 13:33 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 18 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 2012
20.11.2012 13:58 Dariusz Nurzyński
informatyk - Administrator strony BIP
publikacja
do góry