Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Podstawy prawne działania urzędu

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach działa w szczególności na podstawie: ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 ze zm.); ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.); zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW Nr 3, poz. 3); Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.

 

Regulamin organizacyjny WIW z/s w Siedlcach

 

Statut WIW z/s w Siedlcach

Metadane

Data publikacji : 30.11.2011
Data modyfikacji : 18.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Nurzyński
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Nurzyński

Opcje strony

do góry