Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 24.06.2019, 09:53

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
16.04.2012 WIW.AD.I.272.21.2012 Dostawa płytek titracyjnych i taśmy do zaklejania płytek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
16.04.2012 WIW.AD.I.272.19.2012 Dostawa próbek do badań międzylaboratoryjnych mleka wzorcowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
13.04.2012 WIW.AD.I.272.20.2012 Dostawa płytek Petriego, ez, głaszczek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.04.2012 WIW.AD.I.272.17.2012 Dostawa butelek do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
11.04.2012 WIW.AD.I.272.18.2012 Dostawa torebek do homogenizatora dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
04.04.2012 WIW.AD.I.272.14.2012 Dostawa pożywek i odczynników do hodowli komórkowej oraz bulionu fosforanowo - tryptozowego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Dostawy przetarg nieograniczony
03.04.2012 WIW.AD.I.272.16.2012 Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz do przeprowadzenia 149.420 oznaczeń wraz z akcesoriami i użyczeniem sprzętu umożliwiającym ich wykonanie dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
30.03.2012 WIW.AD.I.272.15.2012 Dostawa koniugatu FITC do wścieklizny dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
30.03.2012 WIW.AD.I.272.13.2012 Dostawa testów immunoenzymatycznych (ELISA) do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gE (gI) wirusa choroby Aujeszkyego w surowicy świń i dzików, testów immunoenzymatycznych (ELISA) do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gB wirusa choroby Aujeszk Dostawy przetarg nieograniczony
23.03.2012 WIW.AD.I.272.11.2012 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony

Wybierz Strony

©2003-2019 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL