Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2018, 16:25

Zamówienia publiczne

Data Znak sprawy Opis Rodzaj usługi Uwagi
29.10.2012 WIW.AD.I.272.97.2012 Remont pomieszczeń i instalacji w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Roboty budowlane przetarg nieograniczony
26.10.2012 WIW.AD.I.272.88.2012 Dostawa i montaż kserokopiarek w ilości 2 sztuk. Dostawy przetarg nieograniczony
26.10.2012 WIW.AD.I.272.95.2012 Dostawa materiałów zużywalnych do sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
25.10.2012 WIW.AD.I.272.96.2012 Dostawa folii aluminiowej i dozownika do folii dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
18.10.2012 WIW.AD.I.272.93.2012 Dostawa antygenów do aglutynacji płytowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
17.10.2012 WIW.AD.I.272.87.2012 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
16.10.2012 WIW.AD.I.272.92.2012 Dostawa testów do diagnostyki chorób zakaźnych drobiu metodą ELISA dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
15.10.2012 WIW.AD.I.272.86.2012 Dostawa i montaż zestawu LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
12.10.2012 WIW.AD.I.272.91.2012 Dostawa membrany do dializy MWCO 6000-8000 daltonów; palników rtęciowych; smaru, dipoli magnetycznych, magnesów, zacisków z POM i drucianych, złączki i koncentratu do kalibracji MS/MS; oleju do Soxleta; sprężonego powietrza dla Zakładu Higieny Weterynar Dostawy przetarg nieograniczony
09.10.2012 WIW.AD.I.272.89.2012 Dostawa materiałów różnych i wyposażenia dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Dostawy przetarg nieograniczony
©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL