Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa odczynników chemicznych do HPLC, GC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. - Zamówienia publiczne - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2018, 16:25

Zamówienia publiczne

WIW-AD.272.79.2017

Dostawa odczynników chemicznych do HPLC, GC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Metadane

Data publikacji : 06.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Majewski Zespół ds. administracyjnycj, Dział ds. administracyjnych
©2003-2018 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL