Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

http://bip.wiw.mazowsze.pl/wiw/srodki-zbedne-i-zuzyte/9893,OGLOSZENIE-O-PRZETARGU-PUBLICZNYM-NA-SPRZEDAZ-SKLADNIKOW-RZECZOWYCH-MAJATKU-RUCH.html
2020-04-09, 15:32

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH

Metadane

Data wytworzenia : 16.05.2019
Data publikacji : 16.05.2019
Obowiązuje od : 16.05.2019
Obowiązuje do : 31.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Bałazy
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Nurzyński

Opcje strony